Sagsområder

På Repræsentationen bliver der udført opgaver for forskellige departementer og styrelser i Nuuk.

Der er sagsområder fra disse departementer og styrelser.


Departementet for Erhverv

Følgende opgaver varetages

 • Opgaver på erhvervsområdet

Departementet for Mineralske Råstoffer

Følgende opgaver varetages

 • Juridisk bistand inden for departementets område

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Følgende opgaver varetages

 • Besvarelse af henvendelser fra myndigheder, institutioner, virksomheder og borgere om uddannelses- og forskningsrelaterede forhold
 • Kontakt til danske og udenlandske uddannelses- og forskningsmyndigheder
 • Koordinering af og medvirken til udarbejdelse af regler indenfor departementets område
 • Fortolkning af regler på departementets område
 • Juridisk bistand indenfor departementets område
 • UNESCO
 • Nordisk samarbejde
 • De Grønlandske Huse

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet

Følgende opgaver varetages

 • Alle opgaver på justitsområdet
 • Koordinering og samarbejde med Justitsministeriet om strategier og indsatser, herunder lovgivning på justitsområdet
 • Koordinering og samarbejde med Social- og Indenrigsministeriet om lovgivning inden for familieretten
 • Embedsmandskomitéen - EK lov - nordisk samarbejde på justitsområdet
 • Rådet for Grønlands Retsvæsen - samarbejde med Justitsministeriet om koordinering af møder og opfølgning

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Følgende opgaver varetages

 • Juridisk bistand inden for departementets område

Departementet for Forskning og Miljø

Følgende opgaver varetages for Natur og Klimaafdelingen

 • Sagsbehandling ift. Biodiversitetskonventionen
 • Sagsbehandling ift. Ramsarkonventionen
 • Sagsbehandling ift. Washingtonkonventionen (CITES)

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Følgende opgaver varetages

 • Rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale til Grønland
 • Se også på peqqik.gl om Ansættelse i sundhedsvæsenet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Følgende opgaver varetages

 • Opgaver for ankecenteret

Skattestyrelsen

Følgende opgaver varetages

Skattestyrelsens afdeling varetager vejledning og service i relation til grønlandsk skat overfor danske arbejdsgivere, danske og grønlandske myndigheder samt skatteydere.

På skattestyrelsens hjemmeside, aka.gl, findes skattelovgivningen og forskellige vejledninger vedr. skat, indførselsafgifter m.v.

For eksempel:

 • Vedledning for tilflyttere - download her
 • Vejledning om beskatning af grønlandske uddannelsessøgende
 • Oplysning om indførselsafgifter
 • Grønlandske indførselsafgifter

Skattestyrelsen

Vejledning til tilflyttere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende


Grønlands Naturinstitut

Følgende opgaver varetages

Afdelingen består af 2 seniorforskere og 3 forskere samt et variabelt antal studerende.

Der arbejdes med undersøgelser af hvaler, hvalros, isbjørn og fugle i Grønland i samarbejde med Grønlands Naturinstituts hovedkontor i Nuuk.

Indsatsområderne dækker:

 • Flytællinger af havpattedyr
 • Satellit sporing af hvaler, hvalrosser og isbjørne
 • Aldersbestemmelse af havpattedyr
 • GIS arbejde i forbindelse med naturinstituttets undersøgelser samt undersøgelser af havfugle i Grønland
 • Afdelingen varetager opgaver i forbindelse med Grønlands medlemsskab af NAMMCO, IWC og JCNB
 • Rådgivning i forbindelse med miljøvurdering af olieefterforsknings aktiviteter