Naalakkersuisut, Government of Greenland
Grønlands Repræsentation
Vælg sprog
Kalaallisut
Dansk


De Grønlandske Repræsentationer

Der er Grønlandske Repræsentationer fire steder.

København

Grønlands Repræsentation i København har til opgave at yde service til Nalaakkersuisut, Inatsisartut, centraladministrationen, Selvstyrets virksomheder og kommunerne, og herunder at varetage de opgaver, som det findes mest hensigtsmæssigt at løse i eller fra Danmark.

Grønlands Repræsentation består af:

  - En Serviceenhed, der yder praktisk service

  - Et antal departementområder

    (konsulentområder samt departementernes

    Danmarksafdelinger), der udfører faglige

    opgaver     

Se mere på Repræsentationens hjemmeside

Grønlands Repræsentation

Strandgade 91

DK-1401  København K

Tlf.:   +45 3283 3800

Fax:  +45 3283 3801

Mail: klik her

Bruxelles

Grønlandske Repræsentation i Bruxelles blev etableret i 1992. Sidenhen har repræsentationen arbejdet ihærdigt på, at vedligeholde og forbedre de overordnede forhold mellem Grønland og EU. Repræsentationen er repræsentant for Grønlands Selvstyre, Naalakkersuisut. Du kan finde flere informationer om Grønland og landets relationer til EU ved den engelske udgave af denne side eller ved, at trykke her.

Den Grønlandske Repræsentation ligger i samme bygning som Den Danske Permanente Repræsentation, Den Kongelige Danske Ambassade og Den Færøerske Repræsentation i EU.

Repræsentationschefen er Grønlands Selvstyres delegerede og vedligeholder vores relationer med EU.

Se mere på Repræsentationens hjemmeside

Greenland Representation

Rue d'Arlon 73

B-1040  Brussels

Belgien

Telefon:  +32 2233 0963

Fax:  +32 2233 0966

Mail: klik her

Washington

Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. blev officielt indviet den 24. september 2014 og placeret i samme bygning som den danske ambassade. Repræsentationschefen blev endvidere i 2015 akkrediteret Canada.

Repræsentationen består på nuværende tidspunkt af en udsendt Repræsentationschef, en udsendt ambassadesekretær og en praktikant.

Åbning af den anden grønlandske diplomatiske repræsentation blev besluttet med finanslovsforhandlingerne på efterårssamlingen 2013, og skal ses som et vigtigt skridt i selvstyrets arbejde med at sikre en selvbærende økonomi for Grønland.

Som en del af det nordamerikanske kontinent er et forhold mellem Grønland og USA og Canada naturligt. Forholdet til USA har i tidernes løb primært været i form af amerikanernes militære tilstedeværelse i Grønland. Forsvarsaftalen af 1951 erstattede således aftalen mellem Danmark og USA fra 9. april 1941 omkring samme. Grønland har et tæt samarbejde med Canada, særligt i Arktisk Råd og i regi af de Arktiske kyststater. Herudover, har Grønland også gode relationer med nære samarbejdspartnere i Canada, som, ICC Canada og Nunavuts regering.

Grønlands Repræsentation i Washington, D.C. arbejder for at styrke de bilaterale relationer mellem Grønland og USA og Grønland og Canada på en række områder: Politisk, økonomisk, handelsmæssigt, på uddannelsesområdet, forskningsmæssigt og kulturelt. Repræsentationen informerer også om grønlandske forhold i Nordamerika og vice versa samt yder service til Naalakkersuisut, Inatsisartut og centraladministrationen.

Se mere på Repræsentationens hjemmeside

Greenland Representation

3200 Whitehaven Street, N.W

Washington DC 20008

USA

Telefon: +1 202 234 4300

Mail: klik her

Reykjavik

Åbningen af den fjerde grønlandske diplomatisk mission blev truffet ved Inatsisartuts forårssamling i 2017 om etablering af en grønlandsk repræsentation på Island, for at sikre udviklingen af det gode naboskab og har til opgave at opbygge en ny funktion, som bl.a. vil styrke de handelsmæssige og økonomiske relationer mellem Grønland og Island.

Med undertegnelsen af fælleserklæringen mellem Island og Grønland i november 2013, er det bilaterale samarbejde med Island gennem de seneste år blevet styrket væsentligt og mulige samarbejdsområder er blevet identificeret og konkret samarbejde i Vestnorden og i Nordisk Råd og Ministerråd.

Der afholdes årlige implementeringsmøder som opfølgning og med henblik på udmøntning af de identificerede prioriterede samarbejdsområder i erklæringen herunder øget samarbejde indenfor fiskeri, sundhed, turisme, handel, luftfart og veterinærområdet. Hertil vil repræsentationen yde service for samtlige departementer.

Se mere på Repræsentationens hjemmeside

Greenland Representation

Túngata 5

101 Reykjavík

Island

Telefon: +354 665 5610

Telefon: +354 775 6321

Mail: klik her