Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Lokale 301: Grønlandit

Lokalet rummer plads til ca. 16 personer og er udstyret med whiteboard, skærm til Powerpoint,  projektor, lærred, mødetelefon. PC kan lånes. Der er desuden videokonferenceudstyr til rådighed

Lokale 350: Nuummit

Lokalet er under ombygning.  Det bliver dobbelt størrelse.

Vi fakturerer lånerne for serviceydelser knyttet til mødevirksomheden, f.eks. kaffe, frugt, frokost og lignende. Beløb under 200,- kr. faktureres dog ikke.

Lokaler lånes ved at udfylde denne blanket og maile den til booking@ghsdk.dk

Bemærk! Lokalet er ikke booket, før bekræftelse på booking er modtaget

Mødelokaler

Vi har to mødelokaler, der kan lånes efter først-til-mølle princippet. Der er i perioder stor efterspørgsel efter lokaler, så det anbefales at være i god tid med booking

Lokale 338:

Lokalet er midlertidigt indrettet til møder. Der er plads til 6 personer.  PC kan lånes.