Grønlands Repræsentation

Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia

Greenland Representation


Lokale 301: Grønlandit

Lokalet rummer plads til ca. 16 personer og er udstyret med whiteboard, skærm til Powerpoint,  projektor, lærred, mødetelefon. PC kan lånes. Der er desuden videokonferenceudstyr til rådighed

Lokale 350: Nuummit

Lokalet rummer plads til 30 til ca. 50 personer og er udstyret med skærm til Powerpoint, skype og  videokonference.  Desuden er lokalet udstyret med projektor, lærred, mødetelefon og whiteboard. PC kan lånes.

Vi fakturerer lånerne for serviceydelser knyttet til mødevirksomheden, f.eks. kaffe, frugt, frokost og lignende. Beløb under 200,- kr. faktureres dog ikke.

Lokaler lånes ved at udfylde denne blanket og maile den til booking@ghsdk.dk

Bemærk! Lokalet er ikke booket, før bekræftelse på booking er modtaget

Mødelokaler

Vi har tre mødelokaler, der kan lånes efter først-til-mølle princippet. Der er i perioder stor efterspørgsel efter lokaler, så det anbefales at være i god tid med booking.

Lokale 338:

Lokalet er midlertidigt indrettet til møder. Der er plads til 6 personer.  PC kan lånes.